Słupecka Spółdzielnia Socjalna

przetwórstwo tworzyw termoplastycznych